Organizacja Pożytku Publicznego

konto: 14 9302 1027 2604 4248 2000 0010

Władze

Prezes Zarządu - MAŁGORZATA WALENDZIAK

 
Członkowie Zarządu
1. WANDA SZPON
2. MONIKA PIEKUT
3. KATARZYNA SOCHA
4. WŁDZIMIERZ ZARYCHTAZałożyciele:
Małgorzata Walendziak - Prezes Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Maz. tel. 506 188 595
Marianna Niewiadomska - Sekretarz Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Maz.

Dodatkowe informacje