Organizacja Pożytku Publicznego

konto: 14 9302 1027 2604 4248 2000 0010

Z niepełnosprawnością na Ty

logo2

 

Fundacja „Obudźmy Nadzieję”

w Rawie Mazowieckiej

ogłasza nabór do zadania „Z niepełnosprawnością na Ty”

finansowanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu włączenie społeczne osób niepełnosprawnych”.

W zadaniu może wziąć udział piętnaście osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rawskiego oraz skierniewickiego legitymujących się aktualnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Zadanie pn. „ Z niepełnosprawnością na Ty” realizowane będzie poprzez prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rawskiego i skierniewickiego w okresie od 23 maja 2016 r.  do 31 grudnia 2016 r. w siedzibie Fundacji „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej.W zakresie zadania prowadzone będą zajęcia z fizjoterapii i kinezyterapii przez fizjoterapeutów współpracujących z Fundacją.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu mogą zgłaszać się  do siedziby Fundacji „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej,  ul. Solidarności 2a (obok ZEC) celem wypełnienia deklaracji udziału w naborze.

Ogłoszenie wyniku naboru nastąpi do dnia 6 czerwca 2016 r.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 660 026 781 lub 506 188 595.

Dodatkowe informacje